121

उत्पादन प्रक्रिया

DSC00966

1. कच्चा माल थप्दै

Adding raw materials

2. एक्सट्रुजन गठन

DSC01026

3. स्टुको झिल्ली

IMG_20200702_152755

4. एक्रिलिक पाना

IMG_20200801_105147

5. लेजर काट्ने

IMG_20200821_112601

6. म्यानुअल काटन

IMG_20200822_135256

7. प्याकेजिङ

IMG_20200824_151713

8. इन्कासेमेन्ट

IMG_20210126_161223

9. सामानहरू डेलिभर गर्नुहोस्